Contributisme

Leven en werken in de vierde dimensie

We leven in een bijzonder tijdsgewricht, waarin de mens evolueert naar een volgend niveau van bewustzijn – de vierde dimensie – en daarmee toegang krijgt tot een intuïtief weten en gaandeweg andere waarden en normen ontwikkelt zoals ‘niet schaden’, ‘zonder oordeel’ en ‘juiste verhoudingen’.

Lees meer

Contributisme …

… is een andere grondhouding, waarbij het uitgangspunt niet langer is wat levert ’t op?, maar wat draagt ’t bij?. Vanuit deze grondhouding blijken we succesvol antwoorden en oplossingen te vinden voor de problematiek waarin de wereld steeds verder lijkt te verstikken.

Lees verder wat Contributisme is

Verklaring van Contributisme

Contributisme is het filosofisch grondbeginsel om te komen tot maatschappelijke vernieuwing welke zich richt op een volgend tijdperk, de vierde dimensie. Het contributisme stelt dat individuen, instellingen en organisaties met hun activiteiten primair een bijdrage moeten leveren aan de samenleving en de aarde. Het denken en handelen vanuit dit ‘bijdrage-beginsel’ creëert een gezonde samenleving die zich kenmerkt door duurzaamheid, gezamenlijkheid en juiste verhoudingen.

Lees verder

Contribuerende Organisaties

Contributisme gaat ervan uit dat wanneer instellingen en bedrijven zich richten op de bijdrage die zij aan de samenleving kunnen leveren, zij zich van binnen uit vernieuwen en transformeren naar contribuerende organisaties. Naast het leveren van waardevolle producten en diensten bieden zij ook goede werkgelegenheid en bestaansrecht voor medewerkers.

Door de toename van het aantal contribuerende organisaties in alle sectoren van de samenleving en de aantrekkingskracht die zij hebben op het publiek, zal gaandeweg voldoende kritische massa ontstaan om een geleidelijke transformatie van een concurrerende naar een contribuerende samenleving te bewerkstelligen. Contribuerende organisaties, gestoeld op een grondhouding van niet schaden, niet oordelen en juiste verhoudingen, vormen het fundament voor een vitale, duurzame samenleving.

Stichting Contributisme

De Stichting Contributisme stelt zich ten doel om de filosofie van contributisme verder te ontwikkelen en werkzaam te laten zijn op een breed maatschappelijk terrein. Multidisciplinaire ontwikkelgroepen zullen de toepassing van het Contributisme in de diverse maatschappelijke systemen verder ontwikkelen. Stichting Contributisme verzorgt lezingen, workshops, intervisies en congressen om kennis en ervaring te delen.

Bestuur: W.R. (Ron) Schel / F.C. (Frank) Snethlage

De Stichting Contributisme streeft naar vruchtbare samenwerking met andere instellingen en organisaties die het gedachtegoed onderschrijven.

Voor de realisatie van haar doelstellingen zijn bijdragen van fondsen, sponsoren en donateurs zeer welkom. Stichting Contributisme heeft de ANBI status.