Contributisme …

… is een andere grondhouding, waarbij het uitgangspunt niet langer is wat levert ’t op?, maar wat draagt ’t bij?. Vanuit deze grondhouding blijken we succesvol antwoorden en oplossingen te vinden voor de problematiek waarin de wereld steeds verder lijkt te verstikken.

… gaat uit van duurzaamheid, gezamenlijkheid en zingeving. Het streven van de mens is er niet langer op gericht nog meer bezit en rijkdom te verwerven, maar om zinvolle activiteiten te verrichten die een bijdrage aan de maatschappij leveren.

… zorgt ervoor dat we waardevolle producten en diensten ontwikkelen die de aarde niet schaden en ons welzijn daadwerkelijk dienen. De uitputting en vervuiling van de aarde is voor een groot deel te wijten aan de productie van onnodige hoeveelheden goederen, uitsluitend bedoeld om economische groei te realiseren.

… gaat niet uit van schaarste, maar van overvloed. Door juiste verhoudingen te laten bestaan zal blijken dat de aarde voldoende bestaansrecht verschaft voor het welzijn van alle mensen.

… betekent ook geweldloosheid en vreedzaamheid, wat voortkomt uit het vertrouwen dat er genoeg is voor iedereen. Hierbij staat gezamenlijkheid centraal in plaats van het ieder-voor-zich-principe van de individualiteit.

… helpt om onze maatschappij zodanig te vernieuwen en opnieuw in te richten dat deze de samenleving weer ondersteunt en faciliteert bij de ontwikkeling naar een volgende evolutiefase van de mensheid.

Terug naar home