Inkijkexemplaar
Bekijk boekpresentatie

Contributisme

Leven en werken in de vierde dimensie

We leven in een bijzonder tijdsgewricht, waarin de mens evolueert naar een volgend niveau van bewustzijn – de vierde dimensie – en daarmee toegang krijgt tot een intuïtief weten en gaandeweg andere waarden en normen ontwikkelt zoals ‘niet schaden’, ‘zonder oordeel’ en ‘juiste verhoudingen’.

De bestaande opvattingen over rijkdom en bezit, welvaart en welzijn verliezen hun geldigheid en de diepgewortelde wens om betekenisvol te leven en een waardevolle bijdrage te leveren manifesteert zich in alle geledingen van de samenleving.

Bestel het Boek

Het denken en handelen vanuit dit ‘bijdrage-beginsel’ creëert een gezonde samenleving die zich kenmerkt door duurzaamheid, gezamenlijkheid en juiste verhoudingen. Omdat onze maatschappij grotendeels bestaat uit organisaties en instellingen waar de evoluerende mens een groot deel van zijn tijd doorbrengt, is het voorspelbaar dat dit dan ook de omgeving is waar de veranderende opvattingen zich het sterkst manifesteren en helaas ook gaan schuren. Organisaties zijn immers vaak nog gewend om vanuit het oude profijtbeginsel, ‘wat levert ‘t op?’, te denken, terwijl de mens juist een omgeving zoekt waar hij een betekenisvolle bijdrage kan leveren.

In de afgelopen decennia is er uitgebreid ervaring opgedaan hoe organisaties en instellingen kunnen transformeren naar contribuerende organisaties en zich zo aanpassen aan de evoluerende mens en de nieuwe tijdgeest. Kenmerkend voor deze organisaties is dat zij waardevolle diensten en producten voortbrengen en de medewerkers daaraan een betekenisvolle bijdrage leveren. Deze organisaties blijken vervolgens opvallend succesvol en vitaal.

Het boek behandelt de spirituele betekenis van deze tijd en de filosofie van Contributisme, maar ook de praktische en pragmatische wijze waarop organisaties en instellingen contribuerend en succesvol worden en van betekenis kunnen zijn voor mens en samenleving.

Bestel het Boek
Terug naar home